За Лектира.мк

Лектира.мк е местото каде што ќе ја најдете современата македонска литература што поминала низ филтрите на книжевните критериуми – сите македонски автори чии заеднички карактеристики се пред сè квалитет и докажан успех – како кај книжевните критичари, така и кај македонските читатели.

За Лектира.мк 1