Столб што пее (извадок)

Извадок од романот „Столб што пее“ на Томислав Османли.

126

Сер Ремзи  ја наведна главата и долго молче­ше, што неговите домаќини го протолкува како не­гова согласност со судбината која тие двајцата ѝ ја наменија на распеаната стилеја што тој веќе одамна ја беше открил.

„We even have ruins in Britain, too !”, му оживеа ајдинскиот исказ на покојниот инженер Пурсер.

Тогаш, се досети.

Конечно го доби одговорот за сите прашања што сево ова време си ги поставуваше: за чудните текови на историјата и за силата што уништува гра­дови, цивилизации, начини на живот, огромни групи луѓе, припадници на вери, и одредува судбини на пое­динци и на цели народи…

Парадоксот, тоа е одговорот! – му избликна тој одговор што несвесно го изговори гласно, а потоа, пред изненадените погледи на неговите домаќини, сосем неповрзано со дотогашниот разговор, профе­сорот Ремзи  ја крена главата.

– Пардон? – збунето потпраша Хенри Де Јонг .

– Парадоксот, таа сила во која се влеваат мати­ците на омразата, гневот, амбицијата, алчноста, поне­когаш дури и љубовта; тој е апсурдниот, суров под­вижник на историјата! Парадоксите што растат како отровни, диви билки во главите на моќниците на светот – прошепоти Ремзи  и додаде – Кога ние го жи­вее­ме парадоксот и парадоксот нѐ живее нас. Кога, пак, ја живееме убавината таа, барем на кратко, нѐ исполнува и нас.

Веројатно – ништо не разбирајќи, се обиде да биде љубезен господинот Де Јонг.

127

VOX – March 3, 2022

On February 24, 2022, Russia launched a military invasion of Ukraine. Russian President Vladimir Putin called it a “special military operation.” But the scale of the attack shows this is a war — after a week of fighting, it has already caused hundreds of civilian casualties and forced more than half a million Ukrainians to flee their homes.

На екранот се појави сликата со насмем­вна­тиот лик на Hendrik. Елизабет го стисна го активира телефонскиот повик и кога линијата се превоспос­тави навидум смирено рече во апаратот:

– Oke. Je bent lang genoeg gebleven – возне­мирено викаше Елизабет во мобилниот – Ik wacht op jullie alle drie, jij, je broer en je moeder, met de eerste vlucht hier in Groot-Brittannië. Ik zorg voor de vliegtickets. Luister je naar me, schat? [1]

            128

Alarm Phone  

@alarm_phone

 

In case you missed Alarm Phone‘s Tweet

Another shipwreck off Libya! On 12 March, about 20 people died at sea when trying to reach Europe by boat. The EU border regime has killed again. Our condolences to families and friends. We need safe migration routes for everyone!

8:01 AM · Mar 14, 2022·Twitter  [2]

Марк го виде известувањето, воздивна и го зат­вори телефонот. „O, имаат многу  влезови и следења“, помисли следејќи ја програмата. Одамна му беше дојдена идејата, но сега ја донесе и одлуката, на свои­те програмери да им каже да искреираат слична прог­рама која ќе алармира за бегалците кои не прес­тануваат да пристигаат и да талкаат по континен­талното копно. Ќе ѝ смисли и привлечно име на програмата. Ќе се лепат многу реклами, прехранбени, религиозни, ориентациски… секакви. Освен тоа и  ќе помага на луѓето што талкаат по просторите на Стариот континент. Тоа веројатно ќе ѝ се допадне на Бет која е многу сензибилизирана, речиси болежлива на тие теми.  Во новиот производ тој ќе ги спои профитот и хуманоста. Добро е во секој случај. Ситеправат така.

Не ѝ рече ништо на Елизабет која секојдневно се слушаше со внуците. Заедно со мајка им, тие оста­нуваа во опколениот и бомбардиран Киев. Наскоро, им пренесе информација од хуманитарните служби, и од таму ќе се отвори хуманитарен коридор и  тие ќе можат да го напуштат градот, да се пробијат до некоја од соседните држави, и конечно да им се придружат во Англија. Само нека продолжат да се чуваат од воените опасности!…

Елизабет, пак, од нејзина страна, не му кажа дека го презре неговиот карактер, дека од ден во ден ја губеше љубовта, а веќе и наклоноста кон него и дека веќе бараше стан и работа и дека беше поднела барање за спогодбен развод на неодамна склучениот брак. Ништо необично и спектакуларно во епохата на пост-стварноста, пост-вистината и пост-љубовта. Впрочем има време. Пост-време. Таа се откажа од одлуката што ја беше донела неодамна, во Музејот во Копенхаген, слушајќи го семејниот мит за она оптимистички распеано столпче зад витрината – да му каже сѐ. Наскоро, наместо сѐ што ѝ беше на ум, но и во душата, ќе му го каже само тоа, дека неизоставно се разведува од него. 

129

Жегалците тивко се огласуваа со својата ед­но­лична, на Калироја ѝ се стори, тажна и, спроти мигот, достојна песна. Високо на небото бесшумно ездеше орел. Житата околу Селевкија лесно ги бра­нуваше топлиот јужен ветер. Дури и пчелите потивко ѕунеа, смукајќи медотворни сокови од сем­ките на отворените кариски  смокви, додека со епикурејската песна на Сејкил тивко се одгласуваше убавата страна на вечноста, ширејќи ја пораката низ плодотворната долината на кривулестиот Меандер.

Упатени на уште едно долго патување, Павле и Лука го кратеа патот во Тралејс во кој беа решени да одморат, поминувајќи покрај градската некро­пола. Погледот на Павле падна на една стилеја на која беше испишан особен епитаф. Тој запре пред над­гробниот столбец со запис во дванаесет редови испишани со големи букви на грчкиот алфабет.

– Па тоа е старецот за кој ти зборував – го пре­позна Павле името на покојникот. – Преминал на таа страна, блажениот – рече и погледна во небото над стивнатиот предел како да ја бара душата на мело­поетот.

Орелот беше заминал некаде и на небото се по­јавија роеви дребни птици, јата домашни и преселни летачи. 

 – О! – извика Лука забележувајќи ги знаците од мусичкиот запис – погледај брату, епитафот на тво­јот пријател може и да се пее.

Павле изненадено ги крена веѓите.

Лекарот тивко ја запеа последната, вечна порака на Сејкилос, мелопоет чија песна дава надеж дека еден подобар, поспокоен, мирен свет, поне­којпат е можен.

И покрај сѐ.     

              *

              Вечноста се огласува низ обичните, навидум

              монотони нешта.

              И кога возвишената, уплашена човечка душа

              разделбени солзи нечујно си лее

              и звуци на ужас почнува да слуша

              вечноста, знај, тогаш може

              само утешни химни да пее.

Музиката на столбот што пее можете да ја чуете овде

[1] -Добро, сега. Останавте во Киев доволно долго. Ве чекам сите тројца, тебе, брат ти и мајка ти, со првиот лет овде во Британија. Јас ќе се погрижам за авионските билети. Ме слушаш ли?… (холанд.)

[2]

@alarm_phone

Во случај да сте го пропуштиле твитот на телефонот за аларм

  Уште еден бродолом кај Либија! На 12 март, околу 20 луѓе загинаа на море при обид да стигнат до Европа со брод. Граничниот режим на ЕУ повторно уби. Нашето сочувство до семејствата и пријателите. Ни требаат безбедни миграциски рути за сите!

8:01 часот · 14 март 2022 година · Твитер.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *